Iseseisev töö


Koolituseks vajalikud vahendid:
  • arvuti ja võimalus minna sellega internetti
  • kodulehe sisumaterjalid (soovituslik sisuloend on toodud allpool)
  • Google´i meilikonto (@gmail.com lõpuga)

Auditoorsele tööle eelnev iseseisev töö tähtajaga 21. märts.
22. märtsi koolituspäeval kohtumisel tegeleme kodulehe loomise tehnilise poolega. Kodulehe tehniliseks loomiseks on vaja sisuinfot. Selleks, et koolituse aeg kuluks ainult kodulehe loomise ja administreerimise õppimisele, on vaja, et teil oleksid kodulehe esimese versiooni materjalid eelnevalt valmis pandud.
Soovitused materjalide kausta kokkupanemiseks.
1.       Info vabaühenduse kohta:
1.1.    Üldinfo:
1.1.1. nimi ja olemasolul ka logo,
1.1.2. visioon, missioon, eesmärk, või vähemalt üks neist, st mida tahate oma tegevuse tulemusena saavutada,
1.1.3. tegevusala, st mis valdkonnas teie tegevus toimub,
1.1.4. loomislugu, st mis ajast tegutsete, mis oli ühingu asutamise ajendiks,
1.1.5. tegevusaadress ja tegevuspiirkond ning kontaktandmed,
1.1.6. (liikmeskonna nimekiri ja/või juhatuse liikmete nimekiri),
1.1.7. (põhikiri ja aastaaruanded).
1.2.    Senised suurimad saavutused:
1.2.1. Rahastatud, elluviidud ja ellu viimisel projektid ning nende tulemused.
1.2.2. Kõik muud tegevused, saavutused, mille üle olete uhked.
1.3.    Tegevusplaan 2018 ja (olemasolul ka kaugemaks tulevikuks).
1.4.    Meediakajastused, näiteks kui on teist kusagil kirjutatud:
1.4.1. Kes, kus, millal, millest.
1.5.    Fotod liikmeskonnast, toodetest, tegevustest, tulemustest.
2.       Info koostööpartnerite kohta:
2.1.    Täpsed nimed ja olemasolul ka logod (koos nõusolekuga nende kasutamiseks teie kodulehel).
3.       Muu teie poolt valitud info, mida soovite kodulehel avaldada.

Palun laadige kaust teie poolt kokku pandud materjalidega Dropboxi kausta hiljemalt 21. märtsi õhtul kella 21.00-ks
See on lihtne ja käib nii:
1.       Koondage kõik kodulehe jaoks kogutud ja välja töötatud materjalid ühte kausta, millele panete nimeks oma vabaühenduse nime. Tehke sellest kokkusurutud kaust Compressed (Zipped) folder.
2.       Avage aadress, vajutades üheagselt klahvile Ctrl ja klikates kursoriga aadressile või kopeerides ja kleepides selle aadressi uuele internetilehele.
3.       Klikake lehe keskel asuvale sinisele ikoonile Choose from computer, valige arvutist kokkusurutud kaust materjalidega ja klikake sinisele lehe keskel asuvale ikoonile Upload.
4.       Tulge koolitusele kohale oma arvutiga ja võtke see sama kaust, mille mulle saatsite kindlasti ka ise kaasa!
Rõõmsa kohtumiseni!
Kui on küsimusi, siis kirjutage või helistage
Riina (riina@tungalkoolitus.ee, 5032251)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar